Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Βαριά Βιομηχανία » ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ » TURN AROUND PROJECTS » ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.

Περιγραφή

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.

 

Έργο

:

FCC FLUE GAS SECTION 2020 T/A REVAMPING AND MAINTENANCE ACTIVITIES OF U-3600/4100/4200/4250 στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ στον Ασπρόπυργο

Ιδιοκτήτης

:

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Σύμβαση

:

4403024278 – 17/12/2020

Διάρκεια

:

6,5 μήνες, Διάρκεια S/D 45 ημέρες

Ποσό Σύμβασης

:

9.095.882,84 € , προβλεπόμενο κλείσιμο ~ 10.200.000,00

Σύντομη περιγραφή

 

:

Το έργο εκτελέστηκε στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής και περιλάμβανε τις παρακάτω εργασίες :

1.    Μηχανολογικές εργασίες

α. Εργασίες σωληνώσεων, προκατασκευή-ανέγερση ½’’ – 36’’ C.S., C.S.+NACE, Gr-5, S.S. 304H

- Συνολικές ίντσες έργου large bore, small bore sch 40 – sch160 22.500’’

- Συνολικό βάρος σωληνώσεων 225,3 ton. , Σύνολο μήκους 1’’-36’’ 5.467 m

- Προδιαγραφές ASME, B31.3 & PED

- Δίκτυα υψηλής πίεσης ατμού έως 128 bar, χαμηλής πίεσης ατμού, utilities

- Στηρίγματα σωληνώσεων 33,56 ton, spring hangers 7,8 ton

β. Μεταλλικές κατασκευές Σύνολο 144,3 ton

Αποξηλώσεις 41 ton

Αφορά αποξηλώσεις και ενισχύσεις υπαρχόντων μεταλλικών φορέων, νέες μεταλλικές κατασκευές. Περιλαμβάνονται προμήθεια υλικών & βαφή

2.    Ανέγερση – τοποθέτηση νέου εξοπλισμού / αποξηλώσεις παλαιού

α. Ανέγερση τοποθέτηση νέου εξοπλισμού

·         Steam Drum O-4180    82,6 ton

·         Heat Exchangers M-4180    310 ton

·         Heat Exchangers M-4181    165 ton

β. Αποξηλώσεις παλαιού εξοπλισμού

·         Steam Drum O-4105    68 ton

·         Heat Exchangers M-4118    193,5 ton

·         Expander V-4102    46 ton

3.    Γραμμές Flue Gas Line

Οι εργασίες αφορούν την αποξήλωση των παλαιών flue gas line (INOX 304H) του κυκλώματος του FCC 42’’-66’’ και την τοποθέτηση νέων. Η ανέγερση των νέων γραμμών έγινε με προκατασκευασμένα spools c.steel με refractory και χωρίς refractory.

·         Σύνολο 67 joints 42’’-66’’ πάχους 10-32 mm

·         Κωδ. ASME B1.3 & PED

·         Ανέγερση slide valve Z-4118N/ Z-4119N, valve Z-41115 / Z-4116, Goggle valve Z-41114 & expansion joints με σύνολο 10 τεμ.

4.    Εργασίες ηλεκτρολογικών & οργάνων

Το έργο περιλάμβανε εκτεταμένες εργασίες ηλεκτρολογικών & οργάνων συνοπτικά όπως

α. Εργασίες οργάνων

18 χλμ καλωδίων, 500 τερματικές συνδέσεις καλωδίων, 25 κουτιά διακλάδωσης, 5 πάνελ διαλογής στο θάλαμο ελέγχου, 2 χλμ σχαρών καλωδίων, 200 όργανα, συμπεριλαμβανομένων 15 πνευματικών βανών, 3 αναλυτές, 300 m σωληνώσεις αέρος οργάνων, 180 προπαρασκευασμένους βρόγχους

β. Εργασίες ηλεκτρολογικών

12 χλμ καλωδίων έως και 4x185, 600 τερματικές συνδέσεις καλωδίων, 4 πίνακες διανομής πεδίου, 400 μέτρα σχαρών καλωδίων, 700 μέτρα ανοικτών αγωγών, 75 φωτιστικά, 1,5 χλμ καλώδια γείωσης, 1000 μέτρα καλώδιο ηλεκτρικής συνοδείας

5.    Εργασίες μονώσεων

Οι εργασίες αφορούν θερμικές μονώσεις πάχους από 40 mm ÷ 150 mm για σωληνώσεις, γραμμές Flue gas line, νέο εξοπλισμό, εναλλάκτες. Σύνολο μονώσεων 6.250 m2 .

6.    Εργασίες συντήρησης

Οι εργασίες αφορούν εργασίες συντήρησης σε όλες τις μονάδες του FCC U-3600/4100/4200/4250 και ειδικότερα :

·         Κατασκευή ικριωμάτων σε όλο τον εξοπλισμό εξωτερικά και εσωτερικά και σε όλες τις θέσεις στις οποίες έγιναν παρεμβάσεις.

·         Τοποθέτηση τυφλών απομόνωσης μονάδων και εξοπλισμού και αποκατάσταση μετά το πέρας των εργασιών.

·         Άνοιγμα / κλείσιμο εξοπλισμού για επιθεώρηση εξωτερικά-εσωτερικά : 10 πύργοι, 3 αντιδραστήρες, 42 δοχεία, 2 φούρνοι και εσωτερικές εργασίες.

·         Εναλλάκτες – αερόψυκτα

Άνοιγμα, εξαγωγή δεσμών ή αντικατάσταση, επισκευές όπου απαιτήθηκε, αντικατάσταση bundle εναλλακτών, υδραυλικές δοκιμές, αποκατάσταση

Eναλλάκτες 61 τεμ., αερόψυκτα 16 τεμ.

·         Πύργοι Ν-4101, Ν-4102/3

Εσωτερικές μετατροπές, αντικατάσταση δίσκων και αντικατάσταση packing N-4101 , επισκευή πυθμένα και αντικατάσταση Nozzle στον Ν-4102

·         Αντικατάσταση βανών και ασφαλιστικών 2’’-16’’ Σύνολο 160 τεμ.

·         New Feed Zone

Αντικατάσταση τμήματος Regenerated catalyst pipe Z-4103 με τις new Feed nozzles    9,5 ton με Refractory

·         BLOWER

Αποξήλωση, μεταφορά για συντήρηση και επανατοποθέτηση blower  Βάρος 45 ton

·         Εργασίες φούρνων

Άνοιγμα/ κλείσιμο Radiant section & convection, επισκευές στηριγμάτων αυλών, επισκευή convection, Υ/Δ φούρνων

7.    Εργασίες Refractory

Επισκευή και αντικατάσταση πυρίμαχων επενδύσεων στο εσωτερικό του εξοπλισμού του

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ FCC & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ U-3600/4100/4200/4250 ΣΤΙΣ ΒΙΟΜ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.
1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'and cbta.products_text_attributes_id = pta.products_text_attributes_id and cbta.' at line 1

select pta.*, cbta.products_text_attributes_text from products_text_attributes as pta, products_text_attributes_enabled as ptae, customers_basket_text_attributes as cbta where ptae.products_text_attributes_id = pta.products_text_attributes_id and ptae.products_id = and cbta.products_text_attributes_id = pta.products_text_attributes_id and cbta.session_id = '4904c4c29ed92630fd5ada500c910537'

[TEP STOP]