Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Τρόφιμα » ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Περιγραφή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Έργο

:

Κατασκευή νέου εργοστασίου πλαστικών.

Ιδιοκτήτης

:

Romania

Σύμβαση

:

1995

Διάρκεια

:

5,5 μήνες

Τελική δαπάνη

:

1.760.000,00 €

Σύντομη

περιγραφή

:

Το έργο εκτελέστηκε στις εγκαταστάσεις του νέου εργοστασίου πλαστικών της εταιρείας 3P ROMANIA στο Ιάσι Ρουμανίας και περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες :

-          Πλήρη σχεδιασμό όλων των εγκαταστάσεων των μηχανολογικών έργων

-          Τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού του εργοστασίου

-          Κατασκευή μηχανοστασίου παραγωγής ατμού 25 bar και θερμού νερού

-          Κατασκευή ψυχροστασίου παραγωγής ψυχρού νερού (20 – 40 C)

-          Κατασκευή μηχανοστασίου παραγωγής αέρα

-          Δίκτυα εξαερισμού εργοστασίου με σύστημα αεραγωγών

-          Κατασκευή όλων των δικτύων σωληνώσεων διασύνδεσης εξοπλισμού – μηχανοστασίων και υποδομής (ύδρευσης-αποχέτευσης, ατμού, θερμού νερού, ψυχρού νερού, αέρα κ.λ.π.)

Ο εξοπλισμός και τα υλικά σωληνώσεων δόθηκαν από τον ιδιοκτήτη.

Όλα τα υλικά που απαιτήθηκαν για την κατασκευή των πάσης φύσεως μεταλλικών κατασκευών (πατάρια, διάδρομοι, σκάλες, στηρίγματα κ.λ.π.) προμηθεύτηκαν από την εταιρεία μας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 
<< Προηγούμενο  |