Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Τρόφιμα

• ΤΡΟΦΙΜΑ


Τα έργα στις εταιρείες τροφίμων αφορούν την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών (κατασκευή νέων εργοστασίων, επεκτάσεις υπαρχόντων, εκσυγχρονισμού λειτουργίας υφισταμένων εγκαταστάσεων, συντήρηση κ.λ.π.)